Gammalrud - en gård med anor.

Gammalruds Historia

Gården Gammalrud ligger i norra delen av den udde, som går ut i sjön Viken och som kallas för Vikaskogarna. Här bedriver familjen Nordstedt sedan 1976 skogsbruk.

 

Gammalrud är en gård med anor från medeltiden.En fullständig ägarlängd finns uppdaterad tillbaka till år 1498.

Gammalrud ingick under 1500- och 1600talet i de större gårdskomplexen i Skaraborg som Sannum, Ryholm och Hageby m.fl. Släkterna Roos, Bååt, Hamilton och Krabbe var några av ägarna till Gammalrud.

 

På 1600-talet blev Gammalrud säteri. Då uppfördes den första sätesbyggnaden på gården av Thord Jönsson Reuterberg.

 

På 1800-talet blev Gammalrud en del av svensk industrihistoria. Då ägdes gården av bl.a Theodor Winborg, även kallad ”Ättikskungen”,grundaren av Winborgs ättika. Senare ägdes gården av Theodors svåger Helge Palmqrantz, en uppfinnare och industrialist med mekaniska verkstäder i Stockholm. Där tillverkades såväl jordbruksredskap som vapen. En kulspruta, konstruerad av Helge Palmqrantz, var ämnad att ingå i försvaret på Karlsborgs fästning och finns att bese på fästningens museum.

Theodor Winborg

Winborgs ättika

Helge Palmqrantz